03/09/2020

Uvodna radionica o upotrebi IKT u poljoprivredi


Nastavno osoblje u sektoru poljoprivrede ima velike potrebe i želju da se upozna sa novinama u primeni informaciono komunikacionih tehnologija u oblasti agrara. Ovo je ujedno i jedan od najznačajnijih ciljeva Erasmus+ VIRAL projekta. Zbog zdravstvene bezbednosti (pandemija uzrokovana COVID 19 virusom), prvi uvodni seminar u nizu obuka i treninga o primeni informativno komunikativnih tehnologija u poljoprivredi u okviru VIRAL projekta biće organizovan online 16 septembra 2020. godine.

Predavači su profesori i istraživači sa grupe za Informativne tehnologije Univerziteta u Vageningenu. Kroz uvodnu radionicu biće prezentovano 5 predavanja sa temama od značaja za IKT u poljoprivredi – od projektovanja do praktične primene. Radionica je namenjena prevashodno nastavnom osoblju visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ali i drugim zainteresovanim pojedincima, pre svega učesnicima VIRAL projekta, kao i predstavnicima biznis sektora i studenata na master i doktorskim studijama.

Aktivnost se realizuje u okviru radnog paketa 2 (WP 2.1) čiji su koordinatori Univerzitet u Vageningenu i Univerzitet Donja Gorica. Za pristup platformi na kojoj će biti organizavana radionica, biće blagovremeno dostavljena informacija svim zainteresovanim.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u ovom događaju.

Detaljan program možete pronaći na linku.