13/01/2021

Viral Bilten 2020


Viral Bilten 2020, je dvojezični informativno-edukativni materijal koji za cilj ima rezimiranje aktivnosti i rezultata VIRAL projekta u prethodnoj godini, ali istovremeno i predstavljanje nekih zanimljivih tema vezanih za upotrebu IKT u poljoprivredi. Osim saradnika iz projketnog konzorcijuma u biltenu se nalaze prilozi koje su pripremili neki od naših saradnika. Ponosni smo na ostvarenu saradnju sa kolegama iz različitih institucija (privrednih društava, ministarstava, drugih EU projekata itd.) u pripremi biltena. U prilogu VIRAL_Bulletin_2020 (pdf) i on line verzija biltena na linku.