24/01/2022

VIRAL Bilten, 2021


Poštovani,

Pred Vama je drugi broj informativno-stručnog biltena Erasmus+ projekta VIRAL (Vitalising ICT Relevance in Agriculture Learning) za 2021. godinu. Nadali smo se da će teškoće koje je prouzrokovala pandemija izazvana pojavom virusa SARS-CoV-2, ostaviti manje traga na realizaciju projekta u 2021.godini. Na žalost, to se desilo samo delimično, čini se tek toliko da ne zaboravimo kako je sarađivati u normalnim okolonostima. Potrudili smo se da to ne ostavi prevelike posledice na planove koje smo sebi zacrtali u realizaciji projekta i da nastavimo sa započetim radom.

U ovom broju predstavljamo najznačajnije aktivnosti realizovane u 2021. godini. Smatramo da smo tokom prošle godine realizovali planirane aktivnosti, ali i mnogo više od toga. U realizaciju projekta uključili smo veliki broj institucija i pojedinaca koji su doprineli kvalitetu realizacije. Sigurni smo da će ovakva saradnja doprineti održivosti projekta u narednom period. Osim izveštaja u ovom broju predatvaljamo i par stručnih tema kao i projekata i institucija koje aktivno rade u ovoj oblasti.

Bilten se nalazi na Viral_Bulletin_2021.