07/03/2023

VIRAL EXPO – SmAgTech događaj održan na UDG-u okupio preko 300 posjetilaca


Na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici održan je dvodnevni događaj SmAgTech EXPO u periodu od 23. do 24. februara 2023. godine, na kojem su predstavljeni rezultati projekta VIRAL. U okiru događaja realizovan je projektni sastanak, radionica, sastanak upravnog odbora, panel diskusija i EXPO sajam. Sajam je bio veliki uspjeh, sa preko 300 posjetilaca. Posebno raduje činjenica da je sajam posjetilo 130 maturanata iz svih dijelova Crne Gore uz napomenu da su maturanti polaznici obrazovnih programa koji su komplementarni sa poljoprivredom, informacionim tehnologijama i prehrambenom tehnologijom. Više informacija možete pronaći VIRAL_Podgorica Sastanak, radionica i EXPO_23-24.02.23_IZVEŠTAJ.