23/06/2020

VIRAL: Partneri iskustvo pretočili u vodič o organizovanju hakatona


Tehnologija napreduje rapidnom brzinom pronalazeći svoju primjenu u gotovo svim segmentima savremenog društva, uključujući i obrazovanje. Uobičajeni modeli sve se češće nadopunjuju izvannastavnim aktivnostima zasnovanim na tehnologiji, a studentska takmičenja vrlo su popularan alat koji studentima pruža praktično iskustvo i jačanje poslovnih vještina. Jedno od najčešće organizovanih takmičenja je hakaton na koji je usmjerena posebna pažnja partnera koji već nekoliko mjeseci zajednički implementiraju projekat VIRAL sredstvima Evropske unije kroz Erasmus + program.
Godine iskustva stečenog kroz rad sa startupima i stručnjacima iz područja IT sektora, kao i kroz organizaciju niza studentskih poslovnih takmičenja i hakatona organizovanih u proteklom periodu, četiri regionalne partnerske institucije pretočile su u tekstualni i video vodič o organizaciji hakatona. INTERA Tehnološki Park, zajedno s kolegama iz Inovacionog centra Banja Luka, Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis i Crnogorske asocijacije za nove tehnologije, pripremili su brošuru i video materijal namijenjen svim organizacijama koje svoje aktivnosti žele nadopuniti organiziranjem studentskih takmičenja, posebno hakatona.

Detaljan vodič sadrži kratki uvod u historiju i pojam hakatona te najpopularnije vrste i najčešće ciljne skupine, kao i ključne korake koji se trebaju poduzeti kako bi se organizovalo takmičenje na zavidnoj razini kvalitete. Posebna sekcija posvećena je i iskustvima projektnih partnera, kako regionalnih, tako i evropskih s posebnim naglaskom na aktivnosti visokoobrazovnih institucija i uspjehe studenata na međunarodnim natjecanjima. Kreirani materijali, služe i kao uvod u aktivnosti projekta VIRAL u okviru kojeg će se organizovati hakatoni na fakultetima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Visokoobrazovne institucije, uključene u projekat, uz pomoć spomenutih organizacija u sljedećih više od 20 mjeseci svojim će studentima kroz ova takmičenja pružiti dodatnu vrijednost i mogućnost za jačanje različitih vještina.
Voditelj projekta VIRAL je Univerzitet u Banja Luci, a osim INTERA Tehnološkog Parka i gore pomenutih partnera, projekt provode Univerzitet Džemal Bijedić Mostar, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Tuzli/Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Bijeljina, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Waigeningen, Univerzitet Maribor, Univerzitet Bukurešt, Agro-voće, Jaffa-komerc, Plantaže 13. jul i Western Balkans Institute.