19/02/2021

VIRAL prezentacija


Tradicionalna prezentacija međunarodnih projekata je održana 14.2.2021. u sklopu obilježavanja 44-te godišnjice osnivanja Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Ukupno je 11 projekata predstavljeno i ovo je bila prilika za predstavljanje VIRAL projekta. Predstavljeni su glavni i specifični ciljevi, partneri, kao i aktivnosti obavljene u prošloj godini i one koje su planirane za ovu godinu. Naglašena je važnost projekata iz područja izgradnje kapaciteta za visoko-školske institucije.