01/03/2022

VIRAL projekat među poljoprivrednim proizvođačima Semberije


Univerzitet u Bijeljini u saradnji sa projektom VIRAL i uz podršku većeg broja resornih institucija, organizovao je stručni seminar na temu „Izazovi poljoprivrede u 2022. godini“. Ove godine ispred projekta VIRAL predavači su prof.dr Miljan Cvetković, sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i doc. dr Alma Šećerbegović,sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Seminar je jedna u nizu obuka u okviru radnog paketa 5 (WP 5). Više informacija u VIRAL_SEMINAR_Bijeljina_15.02.2022_Zapisnik. Prezentacije možete pogledatri ovde: Alma Šećerbegović, Miljan Cvetković