05/06/2023

VIRAL rezultati predstavljeni na naučnom simpozijumu AGRORES 2023


U periodu 24-26.05.2023. godine u Trebinju u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i partnerskih institucija, organizovan je XII MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA i XXVIII SAVJETOVANJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE AGRORES 2023. Simpozijum je okupio više od 200 istraživača i agronoma iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije, Nemačke, Španije, Slovenije, Hrvatske itd. U okviru sekcije za hortikulturu u delu plenarnih predavanja saopšten je rad pod nazivom “IOT BASED DIGITAL FARM MANAGEMENT FOR ORCHARD” (link). Rad je ispred grupe autora Miljan Cvetković, Petar Nikolić i Milan Šipka, saopštio kolega Petar Nikolić. U okviru rada su prezentovane aktivnosti na projektu VIRAL sa posebnim akcentom na opremu i mogućnostima njene opreme u voćarskoj proizvodnji. Rad je izazvao pažnju prisutnih, kao i diskusiju sa različitim učesnicima tokom same sekcije, ali i kasnije.