02/11/2021

VIRAL-u predstavljena regionalna grant šema za projekte


U Banja Luci je 29. oktobra 2021.predstavljena regionalna grant šema za finansiranje projekata male vrednosti, koja je raspisana u okviru projekta BY LEAP.

Mogućnosti za finansiranje inovativnih projekata koji podržavaju preduzetništvo studenata i mladih predstavljene su predstavnicima tehnoloških inkubatora i elektrotehničkih i poljoprivredno-prehrambenih fakulteta iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji čine konzorcijum projekta VIRAL. Ukupan budžet poziva je 240,000.00 EUR za projekte u trajanju između 8 – 10 meseci, i u vrednosti od 10,000.00 – 20,000.00 EUR.

Smernice za učesnike i formulari na nacionalnim jezicima dostupni su na stranici http//:by-leap.com/grant2021/#.

BY LEAP doprinosi razvoju omladinskog preduzetništva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Projekat u periodu od 2020-2023. godine implementira konzorcijum na čelu sa Junior Achievement Serbia, sa WEBIN kao regionalnim partnerom odgovornim za oblast analize javnih politika i vidljivost.

Na ovaj način podstaknuta je sinergija između 2 komplementarna projekta koja na Zapadnom Balkanu finansira EU putem različitih instrumenata.

Prezentacija se nalazi na BY LEAP_Grant scheme.