01/02/2021

Radionica o saradnji univerziteta i poslovnog sektora


Saradnja između obrazovnog i poslovnog sektora tokom predhodne decenije u Evropi, postala je sve izraženija i važnija, poprimajući različite oblike i aktivnosti počevši od gostujućih predavanja profesora i istraživača do sveobuhvatnog zajedničkog istraživanja. Ova saradnja je na obostranu korist – edukacija kadra u skladu sa zahtevima tržišta rada, kao i povećano zapošljavanje studenata i promocija neophodnosti inovacija, istraživanja i razvoja.

Uvodna radionica o saradnji univerziteta i poslovnog sektora u okviru Erasmus+ VIRAL projekta predstavlja modele uspešne saradnje kao insipraciju za održivu saradnju, ne samo u oblasti poljoprivrede već i šire.

Agendu radionice mžete pronaći na linku: VIRAL Workshop Agenda

Registracionu formu možete pronaći na linku: registracija link

Nakon izvršene registracije svim učesnicima će na mejl adresu biti blagovremeno dostavljen link za učešće.

Dobrodošli!